Slide

تقلید و تاثیر آن بر رشد گفتار و زبان

تقلید یکی از راهکارهای پایه‌ای مغز برای یادگیری و رشد هست.

ما در هر مرحله از رشد با دیدن، شنیدن و انجام دادن کارهای یکدیگر و تقلید آن ها ارتباط روزمره خودمون رو شکل میدیم.

ما با تقلید؛

مهارت‌های حرکتی

مهارت‌های اجتماعی

قوانین

گفتاروزبان

را یاد می گیریم.

نوزادان در بدو تولد قبل از رشد درک و زبانشون؛ با تقلید حالات چهره مادر مثل خنده و گریه و تقلید صداهای محیطی در صداسازی‌هاشون اقدام به برقراری ارتباط می کنن.

با رشد و افزایش مهارت در بیان صداها به صورت متوالی شروع به تقلید کلمات، بازی‌ها و کاربرد‌ اشیا می کنن.

در ۳سالگی حدود ۲۰٪ گفتار کودک تقلیدیست.

در آموزش نیز خانواده‌ها و درمانگران از تقلید به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌ها استفاده میکنن.

تقلید به منظور:

  • برقراری ارتباط با کودک
  • آموزش مهارت‌های ارتباطی غیرکلامی
  • افزایش صداسازی
  • بیان کلمات
  • جمله سازی
  • افزایش طول جمله
  • تلفظ صحیح حروف و صداها

که توسط گفتاردرمانگرها در درمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

محمد معز شهرام نیا، کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان

09023144304

برچسب‌ها:
فهرست