Slide

گرفتگی صدا ناشی از تنش عضلات حنجره(Muscle Tension Dysphonia)

چکیده: صداسازی سالم در گرو هماهنگی عضلات حنجره و مکانیسم تنفس است. اگر ارتعاش تارهای صوتی توسط هوای بازدمی و حرکت آن­ها به سمت یکدیگر با کمک عضلات مربوطه، ناهماهنگ و پر تلاش باشد کیفیت صدای تولیدی مطلوب نیست. تنش در عضلات حنجره منجر به تولید صدای گرفته و نفس آلود می­ شود.

متن اصلی: عضلات حنجره در فرآیند صداسازی نقش بسیار مهمی را ایفا می ­کنند. اگر هماهنگی عضلات و میزان انقباض آن­ها مختل شود، کیفیت صدای تولید شده گرفته می­ باشد. این انقباض غیر طبیعی علاوه بر گرفتگی صدا، درد در ناحیه گردن و خستگی صوتی را به همراه دارد.

نشانه ­ها: به علت انقباض غیرطبیعی عضلات، تار صوتی حین آواسازی کاملا به یکدیگر نمی رسند و این انسداد ناکامل تارها و وجود فضای سرتاسری بین آن­ها باعث خروج هوا از بین تارآواها می ­شود. در نتیجه این امر، کیفیت صدای تولید شده گرفته و نفس آلوده به گوش می ­رسد. علاوه بر تاثیر بر کیفیت صدا به دلیل کاهش کیفیت صدا، فرد تلاش و تقلای زیادی برای انتقال کلام به کار برده و در مدت زمان کوتاه صداسازی، خستگی صوتی به همراه درد ایجاد شده و خروج نامناسب هوا از بین تارهای صوتی خشکی مخاط به همراه دارد. این روند مختل صداسازی تکرار شده و منجر به مزمن شدن انقباض غیر طبیعی عضلات و کاهش بیشتر کیفیت صدا در گذر زمان می ­شود. لازم به ذکر است در موارد شدیدتر کوتاه شدن طول تارهای صوتی حین آواسازی در تصاویر حنجره دیده می­ شود.

همچنین با ضعیف شدن صدا و کاهش کیفیت آن و افزایش تلاش و تقلای گوینده برای صداسازی، این امکان وجود دارد لبه تارآواها آسیب دیده و منجر به­ شکل­ گیری ضایعات خوش­ خیم مانند ندول و پولیپ شود.

عوامل ایجادکننده: عوامل گوناگونی منجر به ایجاد و حفظ تنش عضلات حنجره می ­شوند. استفاده غلط از صدا که شامل بلندی صدا و زیرو بمی نامناسب، آواسازی پر تلاش و تقلا، حجم کلام بالا می ­باشد، در گذر زمان این نوع از اختلال صوتی را ایجاد می ­کند. فشارهای عصبی و استرس­ های کنترل نشده محیطی نیز تاثیر بسیاری بر عضلات حنجره داشته و می ­تواند به مزمن شدن اختلال صوتی حاصل از تنش عضلات صداسازی کمک کند.

درمان: گفتاردرمانی با ارائه تمرینات آرام سازی عضلات حنجره و آموزش استفاده صحیح از مکانیسم آواسازی به کاهش و حذف تنش موجود کمک می­ کند و در ادامه درمان کیفیت صدا به حالت طبیعی برمی ­گردد.

برچسب‌ها:
فهرست