Slide

صدای زیر پس از دوران بلوغ(Puberphonia)

چکیده: رشد حنجره در دوران بلوغ منجر به کاهش زیر و بمی صدای دختران و پسران می شود. در برخی موارد این کاهش ایجاد نشده و فرد نمی تواند صدایی متناسب با سن و جنس خود تولید کند. این اختلال صوتی در مردان جوان که صدای زیر و نازک پس از دوران بلوغ دارند بیشتر شایع است. آسیب شناس گفتار و زبان با آموزش نحوه صحیح تولید صدای بم متناسب با سن و جنس مراجع به حل این مشکل صوتی کمک می کند.

متن اصلی: بیش از شروع دوران بلوغ عملکرد و ساختار حنجره دختران و پسران مشابه هم است. تغییرات رشدی دوران بلوغ در دختران از 9 سالگی و در پسران از 11و 12 سالگی آغاز می شود. تغییرات رشدی دوران بلوغ در هر دو جنس 4 الی 5 سال ادامه می یابد. اما نکته قابل توجه، تغییرات چشمگیر صدای نوجوانی هر دو جنس در سال آخر بلوغ است. نتایج رشد حنجره و تارهای صوتی منجر به کاهش زیر و بمی صدا می شود. این کاهش در پسران یک اکتاو و در دختران تقریبا نیم اکتاو است که منجر به بم شدن صدای پسران و تغییر کیفیت صدای دختران از حالت بچه گانه می شود. در این دوران ممکن است پسران به صورت موقتی دوره هایی از گرفتگی صدا و شکست زیر و بمی صوتصدا(نازک و زیر شدن صدا حین صحبت کردن) را تجربه کنند.

در برخی موارد تغییرات و کاهش زیر و بمی صدا اتفاق نمی افتد و در دختران صدای بچه گانه و در پسران صدای زیر پس از پایان سن بلوغ شنیده می شود. عمدتا مردان جوان با صدای زیر زنانه در مکالمات تلفنی خانم تلقی شده و این موضوع موجب رنجش فراوان در این افراد می شود.

در عکس حنجره این بیماران معمولا الگوی تنش عضلات(MTD) مشاهده می شود. همچنین به دلیل تولید صدای زیر، هنگام آواسازی تارهای صوتی بیش از حد کشیده می شوند.

درمان: هیچ نوع درمان جراحی برای این بیماران وجود ندارد و تنها درمان آموزش فرد برای تولید صدای بم متناسب با جنس اوست که این آموزش توسط آسیب شناس گفتار و زبان انجام می شود. آسیب شناس گفتار و زبان با معرفی مکانیسم حنجره و تارهای صوتی حین آواسازی و ارائه تمرینات متناسب با اختلال صوتی به ایجاد صدای بم متناسب با جنس فرد کمک می کند. بسیاری از این افراد توانایی تولید صدای بم را دارند اما این صدا را مورد استفاده قرار نمی دهند. نکته قابل توجه در روند درمان این افراد انگیزه و تلاش مداوم وی برای جایگزینی صدای بم جدید با صدای زیر و نازک قدیمی است. فرد باید بتواند در ارتباط با اطرافیان در هر موقعیتی از صدای بم خود استفاده کند.

برچسب‌ها:
فهرست