با توجه به مشکلات موجود در فرآیند تولید صدا در شما، در بسته آماده شده شما میتوانید مشکلات موجود را برطرف کرده و به صحبت کردن روزمره و عادی خود بازگردید.

شرح خدمات:

  • تعیین مشاروه شخصی
  • پیش برد گام به گام تمامی مراحل درمانی
  • بررسی گام به گام پیشرفت هر فرد
فهرست